Laman Utama 2018-06-26T13:45:14+00:00

Search for academic programme

Find a Course
Search

HIGHLIGHTS!

FPQS SHOWCASE

Menjadi pusat jaringan usahawan Muslim yang mampu berdaya saing di peringkat global.

Menerapkan kemahiran dan nilai-nilai keusahawanan Islam dengan penguasaan ilmu teori dan amali terhadap mahasiswa secara berterusan.

  • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
  • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
  • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
  • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
  • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.
  • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
  • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
  • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
  • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
  • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.

FPQS Bulletin